Tadalafil

Ämnet Tadalafil utvecklades för behandling av erektil dysfunktion av läkemedelsföretaget Icos Corporation, som senare förvärvades av det amerikanska företaget Eli Lilly. Läkemedlet kom ut på marknaden under varumärket “Cialis” och blev en av de största konkurrenterna till den berömda “Viagra” från läkemedelsjätten Pfizer.

Således börjar de flesta läkare behandling med orala fosfodiesteras 5 (PDE5) -hämmare som inte är tillräckligt effektiva för andra orala läkemedel, intracavernösa injektioner eller vakuumanordningar. Kombinerad behandling är också möjlig. Med ineffektiviteten hos sådana tekniker är det möjligt att utföra kirurgiska ingrepp, men behovet av dem uppstår allt mindre.

Vad är Tadalafil

Enligt Tadalafil online-recensioner har läkemedlet en lång varaktighet, den önskade effekten uppnås på grund av ämnets förmåga att slappna av muskler och öka blodflödet i reproduktionsorganen i nästan 36 timmar. Av denna anledning har läkemedlet blivit utbrett bland den manliga befolkningen i olika länder. Köp Tadalafil utan recept på egen risk.

Afrodisiakum vid behandling av erektil dysfunktion

Under många århundraden har olika stimulanser, huvudsakligen av vegetabiliskt ursprung, använts för att förlänga sexuell livslängd, varav många klassificeras som hallucinogener, psykostimulerande medel och narkotika. Dessa läkemedel kallas nu afrodisiakum. Dessa droger är skyldiga Afrodite, den grekiska kärlekens gudinna.

Även om effektiviteten hos olika afrodisiakum inte har bevisats och deras användning inte har någon vetenskaplig grund, är marknaden för sådana fonder för närvarande ganska stor. På grund av bristen på tillförlitlig information om dessa ämnens verkningsmekanismer och effektivitet, anser vi det inte nödvändigt att dröja vid enskilda representanter för denna stora klass av läkemedel.

Befintliga metoder och metoder för korrigering vid behandling av erektil dysfunktion kan kombineras i fyra huvudgrupper: psykoseksuell, läkemedel, vakuum-erektionsterapi och kirurgisk behandling. Under de senaste åren har forskarnas intresse också börjat locka till sig möjligheten till livsstilsjusteringar vid behandling av erektil dysfunktion.

Under det senaste decenniet har betydande framsteg gjorts i behandlingen av erektil dysfunktion, ett problem som hundratals miljoner män världen över står inför. Flera effektiva orala erektil dysfunktionsdroger finns för närvarande, tillhörande den farmakologiska gruppen av typ 5 fosfodiesterashämmare.

Klinisk effekt av Tadalafil

Innan vi diskuterar den kliniska effekten av Tadalafil anser vi att det är nödvändigt att kortfattat dölja de farmakodynamiska och farmakokinetiska egenskaperna hos fosfodiesterashämmare av typ 5. Verkningsmekanismen för dessa läkemedel är associerad med effekten på systemet som styr den intracellulära koncentrationen av cykliskt guanosinmonofosfat.

Detta ämne är den viktigaste sekundära budbäraren i olika vävnader och organ; emellertid är effekten av de diskuterade läkemedlen primärt associerad med glatta muskelceller. Rollen av cykliskt guanosinmonofosfat i regleringen av den funktionella aktiviteten hos glatta muskelceller i olika organ har studerats i tillräcklig detalj.

Hur du använder

Det är viktigt att ta läkemedlet korrekt. De viktigaste rekommendationerna i instruktionerna för användning av Tadalafil är följande:

 • Att ta mediciner beror inte på kosten.
 • Primär dos är högst 10 mg;
 • Det är nödvändigt att ta lösningen en halvtimme innan den planerade sexuella aktiviteten;
 • Läkemedlet används inte mer än en gång om dagen för att ge kroppen vila från läkemedlet;
 • Patienter som har opererats på prostata och lider av diabetes behöver läkemedlet i en dos av 20 mg;
 • För män över sextio är standarddosen en 5 mg tablett;
 • Den maximala dosen av den aktiva substansen i läkemedlet per dag är 40 mg;

Grapefruktjuice försvagar läkemedlets effekt. Den medicinska åtgärden är giltig i 5-12 timmar. När du tar medicinen före måltiderna reduceras starttiden till 10 minuter efter måltiderna – den ökar till en timme.

Ökad guanylatcyklasaktivitet

Det bör noteras att under betingelser av undertryckande av typ 5 fosfodiesterasaktivitet i celler, där denna form av enzymet är den huvudsakliga, kan även en liten ökning av guanylatcyklasaktivitet leda till en kraftig ökning av den intracellulära koncentrationen av cykliskt guanosinmonofosfat . Trots läkemedlets höga effekt rekommenderas det inte att köpa Tadalafil utan recept. Om du bestämmer dig för att köpa läkemedlet kan du hitta Tadalafil till salu på Internet på vilken resurs som helst.

Detta kan orsaka en uttalad minskning av tonen i glatta muskelceller, vilket i fall av blodkärl manifesteras av ett farligt blodtrycksfall. Denna omständighet är anledningen till att användningen av nitrater är en strikt kontraindikation för utnämningen av fosfodiesteras typ 5-hämmare.

Biverkningar av Tadalafil:

 • Oftast: huvudvärk, dyspepsi.
 • Möjligen: ryggsmärtor, myalgi, nästäppa, rodnad i ansiktet.
 • Sällan: ödem i ögonlocken, smärta i ögonen, konjunktival hyperemi, yrsel.
 • Avrådan för användning av Tadalafil:
 • Samtidig administrering av läkemedel som innehåller organiska nitrater;
 • Applicering under graviditet och amning.
 • Läkemedlet används inte hos kvinnor.
 • Användning med problem av leverfunktionen.
 • Med yttersta försiktighet och endast vid behov kan Tadalafil användas till patienter med svårt nedsatt leverfunktion.
 • Påstått nedsatt njurfunktion.

Med yttersta försiktighet och endast vid behov kan Tadalafil användas till patienter med svårt nedsatt njurfunktion.

Under behandling med Tadalafil hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion var ryggsmärtor starkare jämfört med patienter med lätt njurinsufficiens eller friska frivilliga. Det rekommenderas inte att köpa Tadalafil utan läkares recept, även om det

Dosering

Tadalafil tas oralt, med eller utan mat, minst 16 minuter före den förväntade sexuella aktiviteten, den initiala dosen är 20 mg. Patienter inom 36 timmar efter att ha tagit Tadalafil kan försöka samlag för att fastställa den optimala svarstiden för att ta läkemedlet. Förresten beror priset på Tadalafil på milligram och komponenter.

Rekommenderad maximal antagningsfrekvens är 1 gång per dag. Äldre män behöver inte justera dosen Tadalafil. Vid mild och måttlig leversvikt är den maximala dosen av läkemedlet 10 mg 1 gång per dag.

Skip to toolbar