Villkor

Övergripande

Vi ber dig läsa och granska villkoren nedan noggrant innan du går in på denna sida. När du använder den här sidan godkänner du dessa villkor. Om du inte accepterar dem ber vi dig att lämna webbplatsen och ignorera informationen nedan.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor helt eller delvis när som helst utan varning. Följaktligen bör du alltid granska den här sidan innan du går in på den här webbplatsen eller använder våra tjänster för att se till att du förstår under vilka förhållanden du får åtkomst.

Användningen av vår webbplats

När du använder den här sidan får du inte ändra, dela, överföra, reproducera, posta eller sälja data, varor eller tjänster som tas emot eller visas på den här sidan. Ändå har du tillåtelse att visa eller skriva ut eller ladda ner papperskopior av all information på den här sidan för ditt eget privata bruk så länge du inte ändrar innehållet eller tar bort några meddelanden om ägande. All annan användning av de tillgängliga uppgifterna på denna sida är förbjuden utan vårt skriftliga godkännande.

Användningen av data

Uppgifterna på denna sida är inte avsedda att användas vid diagnos av något hälsotillstånd eller störning. Se till att du konsulterar din läkare direkt angående alla hälsoproblem, medicinska problem eller störningar och innan du tar något nytt läkemedel eller ändrar dosen av de läkemedel du använder just nu. Läs informationen som medföljer dina läkemedel noggrant.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella misstag eller skrivfel i de uppgifter som publiceras på denna sida och bär inget ansvar för liknande misstag. Data kan modifieras eller uppdateras utan varning, medan kostnader och tillgänglighet för produkter och tjänster kan ändras utan föregående meddelande.

IP

Vi har upphovsrätten till all information som finns på denna sida. Du har rätt att spara, ladda ner och använda informationen på sidan för privat bruk. Du accepterar att inte skriva om eller dela dessa uppgifter med tredje part utan vårt skriftliga avtal.

Skip to toolbar