Hur effektivt är testosteron för att behandla erektil dysfunktion?

I många år har forskare och läkare försökt ta reda på orsaken till åldrande, men det finns allt fler bevis som stöder teorin att åldrande är ett multifaktoriellt fenomen. Det vill säga att det är en process som påverkas av många faktorer, bland annat livsstil, genetiska anlag, näringsvanor, livsmiljö, social status osv.

En av de viktigaste åldringsfaktorerna för både män och kvinnor är en aktivitet av könshormoner, och om vi pratar om den manliga organismen är detta främst testosteron – det viktigaste manliga könshormonet, som ansvarar för könsdrift och spermatogenes. Dessutom reglerar testosteron fosfat- och kväveomsättningen. Lågt testosteron i blodet påverkar den allmänna ämnesomsättningen negativt, vilket bidrar till viktökning, minskad libido och utveckling av ett antal sjukdomar, i synnerhet hjärt- och kärlsjukdomar.

Terapi för män med brist på testosteron

Hormonersättningsterapi

Om mannens kropp producerar en otillräcklig mängd testosteron är en helt naturlig behandlingsmetod att genomföra ersättningsterapi (användning av syntetiskt testosteron, som har samma effekt på kroppen som naturligt testosteron som produceras i de manliga könskörtlarna).

Testosteronersättningsbehandling kan utföras oralt (piller och kapslar), i form av injektioner, transdermalt (testosteronplåster, geler och krämer) samt subkutant (testosteronimplantat).

Valet av en eller annan form av läkemedlet bestäms av läkaren. Oftast rör det sig om intramuskulära injektioner. Effekten av orala testosteronpreparat är mindre uttalad; därför är deras förskrivning endast meningsfull vid en liten brist på testosteron i blodet.

Nyligen har transdermala former av testosteronpreparat blivit alltmer populära. Sådana former av läkemedel skapar snabbt den nödvändiga nivån av hormon i blodet, men samtidigt metaboliseras de inte i levern, vilket förklarar deras högre säkerhetsprofil.

Stimuleringsbehandling

Det händer ofta att med den låga nivån av testosteron i blodet behåller de manliga könskörtlarna (testiklarna) förmågan att producera en tillräcklig mängd hormon. I det här fallet handlar det om otillräcklig stimulering av testiklarna för testosteronproduktion. Och på senare år har man använt stimuleringsbehandling med choriongonadotropin för att genomföra en sådan stimulering. Målet med en sådan behandling är en stimulering av spermatogenesen och produktion av endogent (eget) testosteron. Som du förstår är en sådan behandling mycket effektivare och säkrare än hormonersättningsbehandling, eftersom den manliga kroppen i detta fall producerar den nödvändiga mängden androgener (manliga könshormoner) på egen hand.

Gonadotropa hormoner reglerar aktiviteten hos de manliga könskörtlarna. Sådana hormoner är: luteiniserande hormon (LH), som ansvarar för stimuleringen av Leydigcellerna (celler som producerar testosteron), follikelstimulerande hormon (FSH), som initierar och ökar spermieproduktionen, samt prolaktin, som ökar effekten av LH och FSH.
Studier av rekombinant humant choriongonadotropin, som genomfördes i mitten av 1990-talet, visade att detta hormon har LH-aktivitet och kan aktivera produktionen av testosteron i Leydigceller. I detta har choriongonadotropin en längre och starkare effekt än LH, vilket förklarar dess val som huvudläkemedel för stimuleringsbehandling av androgenbrist hos män.

I regel ökar testosteronnivån i blodet med 50 % eller mer redan på den fjärde dagen av stimuleringsbehandling med choriongonadotropin, vilket är ett optimalt terapiresultat. Om en sådan ökning av testosteronnivåerna inte observeras, fattas ett beslut om att utföra hormonersättningsbehandling.

Tillväxthormon och testosteron

Farmakologerna har länge kallat tillväxthormonet (somatotropin) för “ungdomens källa”. Medan somatotropin i barndomen ansvarar för kroppens tillväxt och utveckling, ansvarar det i tonåren och hos vuxna för muskeltillväxt, kroppsrestaurering, starka ben, normal ämnesomsättning, hjärthälsa samt en normal testosteronnivå.

Saken är den att ett tillväxthormon och testosteron är synergistiska hormoner. Om det inte finns tillräckligt med testosteron i kroppen leder detta till en otillräcklig produktion av tillväxthormon, vilket påverkar mannens välbefinnande. Det orsakar långsam ämnesomsättning, sömnstörningar, minskad uthållighet, ökad benbräcklighet och ökad koncentration av lipoprotein med låg densitet (dåligt kolesterol), vilket oundvikligen leder till aterosklerotiska förändringar i kärlen.

Därför är stimuleringsbehandling med choriongonadotropin eller ersättningsbehandling med testosteronpreparat viktig både för det manliga reproduktionssystemets hälsa och för den allmänna hälsan.

Blog

Diagnoserna diabetes och erektil dysfunktion är nära kopplade till varandra. Enligt uppgifter från American Diabetes Association utvecklar cirka 50 % av män med diagnosen erektil dysfunktion med diabetes erektil dysfunktion …

Då kan dramatiska förändringar ske i ditt liv. Det är inte bara spännande och intressant att idrotta, utan kommer också att ge dig ett mer framgångsrikt förhållande. Det fungerar som …

Cialis är ett unikt läkemedel som har gjort behandlingen flexibel. Personen behöver inte känna sig som en patient med det. Människan kan glömma diagnosen och ta Cialis som fungerar i …

Det finns ett gammalt men sant talesätt som säger att “du är vad du äter” och å andra sidan finns det ett annat talesätt som säger att “det är bättre …

Skip to toolbar